Odnawianie zdjęć, retusz zdjęc, fotomontaż

Zdjęcia w nowym wymiarze

Jak każdy przedmiot niszczeje tak i zdjęcia.... nasze wspomnienia, nasza pamięć na papierze fotograficznym ulega zniszczeniu, zatarciu. Oferujemy usługę odnawiania zniszczonych, starych zdjęć